کشتی تفریحی

کشتی تفریحی

کشتی های تفریحی کیش از تفریحات خوب و خوانوادگی کیش می باشد. در کیش معمولا بین 4 تا 6 کشتی تفریحی فعال هست که می توناید بلیط انرا از سایت کیش کات با تخفیف تهیه نمایید.